Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Logo%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20w%20Rzeszowie

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ogłasza nabór uczestników wyrażających chęć udziału w I edycji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku.

17 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku
Powiększ zdjęcie Logo%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20w%20Rzeszowie

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej - nabór wniosków

Powiat Rzeszowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

20 maja 2021
Czytaj więcej o: Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej - nabór wniosków
Powiększ zdjęcie Logo%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20w%20Rzeszowie

Zespół poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o ofercie usług wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Pomoc jest skierowana do osób i rodzin z terenu powiatu rzeszowskiego, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym

26 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zespół poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Powiększ zdjęcie Logo%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20w%20Rzeszowie

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

24 marca 2021
Czytaj więcej o: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"
Powiększ zdjęcie Logo%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20w%20Rzeszowie

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

24 marca 2021
Czytaj więcej o: „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami
Powiększ zdjęcie Logo%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20w%20Rzeszowie

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU RZESZOWSKIEGO

Dla większości z nas przychodzi czas na zapewnienie opieki najbliższym – chorym lub niepełnosprawnym; i wybór miejsca, w którym życie zachowa dobry smak, a jednocześnie będzie toczyć się w rytmie dostosowanym do potrzeb osoby wymagającej troskliwej opieki w przyjaznym otoczeniu.

22 marca 2021
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU RZESZOWSKIEGO
Powiększ zdjęcie Logo%20Uniwersytetu%20Rzeszowskiego

Kurs Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

TRWA REKRUTACJA! Planowane rozpoczęcie zajęć MAJ 2021. Szkolenie jest ofertą dla osób pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej (instytucje publiczne i pozarządowe) kierujących, lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami pomocy społecznej. W szkoleniu mogą uczestniczyć również studenci różnych kierunków studiów.

12 marca 2021
Czytaj więcej o: Kurs Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej