Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Odpłatność za pobyt w ŚDS

Udział w zajęciach w ŚDS jest odpłatny w przypadku, gdy:

  1. Dochód na osobę samotnie gospodarującej przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (1902 zł.),
  2. Dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (1542 zł.)

 

Odpłatność wówczas wynosi 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 5 % kwoty dochodu na osobę w rodzinie.

W przypadku, jeśli dochody wymienione w pkt. 1 i 2 nie przekraczają w/w kwot udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS na ich wniosek, częściowo lub całkowicie.

 

Podstawa prawna:

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, tel. (17) 859-48-23 wew. 4 lub 519 585 761.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: