Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zdrowie Psychiczne

DEFINICJE:

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie psychiczne jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia. Zdrowie psychiczne jest różnie definiowane przez poszczególne dziedziny nauki:

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, mówiąc, o osobach
z zaburzeniami psychicznymi mamy na myśli osoby:

1) chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne);

2) upośledzone umysłowo;

3) wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: