Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona główna

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Logo%20PCPR

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU RZESZOWSKIEGO W 2021 r.

Powiat Rzeszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. Aktywny Samorząd.

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU RZESZOWSKIEGO W 2021 r.
Powiększ zdjęcie Logo%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20w%20Rzeszowie

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ogłasza nabór uczestników wyrażających chęć udziału w I edycji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku.

17 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku
Powiększ zdjęcie Logo%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20w%20Rzeszowie

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej - nabór wniosków

Powiat Rzeszowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

20 maja 2021
Czytaj więcej o: Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej - nabór wniosków
Powiększ zdjęcie Logo%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20w%20Rzeszowie

Zespół poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o ofercie usług wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Pomoc jest skierowana do osób i rodzin z terenu powiatu rzeszowskiego, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym

26 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zespół poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Powiększ zdjęcie Logo%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20w%20Rzeszowie

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

24 marca 2021
Czytaj więcej o: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"
Powiększ zdjęcie Logo%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20w%20Rzeszowie

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

24 marca 2021
Czytaj więcej o: „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami