Aktywny Samorząd

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. Aktywny Samorząd. 

 

Program w 2020 roku obejmuje następujące obszary wsparcia:


Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:


Obszar A – likwidacja barier transportowych:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.
 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku,
Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu słuchu z jednoczesnymi trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.
 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 -  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

TERMINY NABORU WNIOSKÓW

Moduł I
od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.

Moduł II
od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

 

Wnioski można składać:

- w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

 - w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski dostępne są w systemie SOW.


W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił bezpłatną infolinię dla osób korzystających z portalu SOW tel: 800 889 777. Infolinia jest dostępna w godzinach od 9.00 do 17.00.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

 

Informacje dotyczące realizacji programu w 2020 roku można uzyskać

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

 

pod numerami telefonu

17 8594823 wew. 7

519585427

 

na stronach internetowych

bip.powiat.rzeszow.pl

www.pcpr.powiat.rzeszow.pl

 

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl

 

   

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: