Warsztat Terapii Zajęciowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ulotka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgłobniu

Warsztaty terapii zajęciowej zostały powołane do życia na mocy ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej z dnia 9 maja 1991 roku. Stanowią one wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztaty, poprzez stosowanie odpowiednich technik terapii zajęciowej służą rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej oraz psychofizycznych sprawności. Poprzez skuteczną rehabilitację społeczną są elementem rehabilitacji zawodowej i pośrednią formą, która powinna prowadzić do przejścia do zakładów aktywności zawodowej lub zatrudnienia w zakładach pracy chronionej.

W powiecie rzeszowskim działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Został on utworzony w 1994 roku przez Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej w Rzeszowie. Do warsztatów uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne codziennie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w siedmiu pracowniach: plastycznej, hafciarskiej, krawieckiej, stolarskiej, introligatorskiej, gospodarstwa domowego oraz ogrodniczo – ceramicznej.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127  poz. 721 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz..U. Nr 63, poz. 587).

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z wystawy WTZ w Zgłobniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

  Zdjęcie z wystawy WTZ w Zgłobniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z wystawy WTZ w Zgłobniu w PCPR w Rzeszowie

  Zdjęcie z wystawy WTZ w Zgłobniu w PCPR w Rzeszowie

 • Powiększ zdjęcie Ulotka WTZ w Zgłobniu

  Ulotka WTZ w Zgłobniu

 • Powiększ zdjęcie Ulotka WTZ w Zgłobniu

  Ulotka WTZ w Zgłobniu

 • Powiększ zdjęcie Ulotka WTZ w Zgłobniu

  Ulotka WTZ w Zgłobniu

 • Powiększ zdjęcie Ulotka WTZ w Zgłobniu

  Ulotka WTZ w Zgłobniu

 • Powiększ zdjęcie Ulotka WTZ w Zgłobniu

  Ulotka WTZ w Zgłobniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Data utworzenia:2015-11-04
Data publikacji:2015-11-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.K
Liczba odwiedzin:2335