Turnusy rehabilitacyjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

 
Turnusy rehabilitacyjne stanowią zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Mogą być organizowane wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę. Czas trwania turnusów wynosi 14 dni.
 
Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o dofinansowanie:
 • O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego można ubiegać się raz w roku;
 • Osoba niepełnosprawna, która złoży wniosek o dofinansowanie nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie ani nie może być opiekunem innego uczestnika turnusu.

 

Tryb składania wniosków:

 • Wnioski na dofinansowanie do turnusu można wybierać i składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ciągu całego roku.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • wniosek lekarza pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może także ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie dla swojego opiekuna, pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.

 

Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dofinansowania:

 • W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych;
 • Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nieskorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 r.ż. oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16-24 roku życia uczącej się i nie pracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności;

 

Osoba niepełnosprawna w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie informację o wyborze turnusu.

 

Centrum pomocy po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 7 dni sprawdza:

 • czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator turnusu posiadają wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną,
 • czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,
 • czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz 776 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

Druki wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Data utworzenia:2015-11-04
Data publikacji:2015-11-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.K
Liczba odwiedzin:2837