Sport, kultura, rekreacja i turystyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
1. Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o dofinansowanie:
  • O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.
 
2. Tryb składania wniosków:
  • Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadań.
 
3. Przyznawanie dofinansowania:
  • Dofinansowanie do sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
  • O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Podstawę dofinansowania stanowi umowa, w której określony zostaje zakres zadania, kwota dofinansowania i czas realizacji zadania. W terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty rozliczeniowe oraz dowód pokrycia udziału własnego w kosztach zadania. Kwota dofinansowania zostanie przekazana w terminie 14 dni od przedstawienia dokumentów rozliczeniowych.
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz 776 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowanie ze środków PFRON.

Druki wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Data utworzenia:2015-11-04
Data publikacji:2015-11-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.K
Liczba odwiedzin:1629