Powiatowy Zespół - informacje i druki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UWAGA! W zakładce AKTUALNOŚCI znajduje się informacja o poszukiwaniu lekarza - członka składu orzekającego

do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie wydaje orzeczenia dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego a także:

 • dla osób bezdomnych przebywających na terenie Powiatu Rzeszowskiego,
 • dla osób przebywające na terenie Powiatu Rzeszowskiego , tj. poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
 • dla osób przebywających w działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. Batorego 9. Kancelaria PCPR obsługuje także Powiatowy Zespół.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w Rzeszowie na ul. Batorego 9, pok. 213-225 (I piętro).

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:

 • Przewodniczący Powiatowego Zespołu – Agnieszka Capińska,
 • Sekretarz - Mariusz Szpunar;

 

Członkowie zespołu:

 • lekarze specjaliści,
 • psychologowie,
 • pedagodzy,
 • doradcy zawodowi,
 • pracownicy socjalni;

 

Godziny pracy zespołu - od poniedziałku do piątku - godz. 7:30 -15:30,

 

Telefony:

(17) 859 - 48 - 23 wew. 3 (a następnie 1 lub 2) lub odpowiednio 519 - 586 - 021 i 519 - 586 - 107.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych.

Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.
Otrzymane w Zespole orzeczenie należy przedłożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

 

Lista druków do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia dla potrzeb Powiatowego Zespołu,
 4. Wniosek o wydanie legitymacji
 5. Wniosek o wydanie karty parkingowej KLAUZULA

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: