Poradnictwo specjalistyczne - pomoc prawna, wsparcie psychologiczne i socjalne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o ofercie usług wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Pomoc jest skierowana do osób i rodzin z terenu powiatu rzeszowskiego, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym pod nr telefonu 519-585-761 (prawnik) lub 519-585-636 (psycholog/pedagog).

 

 GODZINY DYŻURÓW W FORMIE TABELI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów
Nr tel.: 519-585-761, 519-585-636

Prawnik udziela porad w poniedziałki w godzinach 12.00 – 16.00 oraz w środy w godzinach 8.00 – 12.00.

Formy wsparcia i pomocy:

 • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach w  zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.

 

Psycholog/pedagog udziela pomocy od poniedziału do środy w godzinach 7.00 – 15.30, w czwartek w godzinach 7.00 – 17.00 i piątkiw godzinach 7.00 – 15.30.

Formy wsparcia i pomocy:

 • pomoc psychologiczna, (poradnictwo, terapia),
 • psychoedukacja i poradnictwo wychowawcze,
 • poradnictwo i terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • konsultacje i terapia rodzinna.

 

Pracownicy socjalni udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Formy wsparcia i pomocy:

 • obejmuje m.in. informowanie o uprawnieniach do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, przedstawianie oferty wsparcia realizowanej przez instytucje i organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Rzeszowskiego,
 • działania o charakterze pracy socjalnej.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
36 - 051 Górno, ul. Rzeszowska 5 (pawilon nr 7)
Nr tel.: 518 -736 - 839
885 – 696 - 640 (interwencyjny)

Prawnik udziela poradnictwa w PCPR przy ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów w poniedziałki w godzinach 12.00 – 16.00 oraz w środy w godzinach 8.00 – 12.00.

Formy wsparcia i pomocy:

 • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach w  zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.

 

Psycholog udziela pomocy w środy w godzinach 13.00 – 18.00.

Formy wsparcia i pomocy:

 • pomoc w zakresie: przemocy, myśli samobójczych, żałoby, problemów psychicznych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, problemów oraz konfliktów małżeńskich, interwencji w kryzysie.

 

Pracownicy socjalni udzielają pomocy siedem dni w tygodniu w godzinach pracy OIK.

Formy wsparcia i pomocy:

 • obejmuje m.in. informowanie o uprawnieniach do świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego, przedstawianie oferty wsparcia realizowanej przez instytucje i organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Rzeszowskiego,
 • działania o charakterze pracy socjalnej.

 

Specjaliści pracy z rodziną udzielają wsparcia siedem dni w tygodniu w godzinach pracy OIK.

Formy wsparcia i pomocy:

 • poradnictwo rodzinne z elementami mediacji w rodzinie,
  udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny, udzielanie wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie dla małoletnich rodziców, samotnych matek.

 

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym bądź osobistym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: